หลักสูตรเตรียมทหาร

ม.4 – ม.6 (ชาย) ทุกสายวิชา
ม.3 ที่สอบผ่านเกณฑ์

สถานที่เรียน : บ้าน KC

ตารางเรียน
อังคาร        17.00 – 21.00 น.
พุธ              17.00 – 21.00 น.
พฤหัสบดี    17.00 – 21.00 น.
เสาร์            09.00 – 23.00 น. (ค้างคืน)
อาทิตย์       07.00 – 16.00 น. 

วิชาเรียน
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์ ม.4-5
– วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
– ภาษาอังกฤษ(Grammar, Vocabulary, Conversation, Reading)
– ภาษาไทย
– สังคม
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง

สอบประเมินผลไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง

ระยะเวลา : 1 ปี (สอบเตรียมทหารเสร็จสิ้น)

หลักสูตรพื้นฐาน

ม.1 – ม.3 (ชาย)

สถานที่เรียน : Online

ตารางเรียน
อังคาร        17.00 – 21.00 น.
พุธ              17.00 – 21.00 น.
พฤหัสบดี    17.00 – 21.00 น.

วิชาเรียน
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

วิชาสอบ
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
และ พละศึกษา

ระยะเวลา : 9 เดือน(จบภาคเรียนที่ 2)

หลักสูตรทันตะ

ม.3 – 6 (หญิง) สายวิชาวิทย์-คณิต

สถานที่เรียน : Online

ตารางเรียน
อังคาร        17.00 – 21.00 น.
พุธ              17.00 – 21.00 น.
พฤหัสบดี    17.00 – 21.00 น.
เสาร์            09.00 – 23.00 น.
อาทิตย์       07.00 – 16.00 น. 

วิชาเรียน
– คณิตศาสตร์พื้นฐาน, คณิตศาสตร์ ม.4-5
– วิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา
– ภาษาอังกฤษ(Grammar, Vocabulary, Conversation, Reading)
– ภาษาไทย
– สังคม
– ข้อสอบ IQ
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริง

ระยะเวลา : 9 เดือน(จบภาคเรียนที่ 2)