Home

ปฏิทินการศึกษา KC Family 2560

ปฏทนการศกษา KC Family 2560 Large

Last Updated (Tuesday, 05 July 2016 16:09)

 

ประกาศผลคัดเลือกเข้าบ้าน KC Family 60 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกมาลงทะเบียน และเริ่มเรียน ในวันเสาร์ ที่ 4 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. 

*** ผู้ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกสำรองเข้าทดแทนทันที ***

Last Updated (Friday, 03 June 2016 10:09)

 

คนที่ล้มเหลวคือ "คนที่ไม่เคยทำอะไรเลย"

ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนจงสู้ต่อไปอย่าได้ยอมแพ้

วันใดที่น้องมีจิตใจที่แน่วแน่ ความสำเร็จจะคงอยู่กับน้องตลอดไป

รายชื่อสำรอง(เรียงตามคะแนน)

Last Updated (Friday, 03 June 2016 10:08)

 

รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ รร.ช่างฝีมือทหาร ปี 59

 

ประกาศผลสอบ KC Family 59 ครั้งที่ 59/3

 

ประกาศผลสอบ KC Family 59 ครั้งที่ 59/2

 

1438330016092

Last Updated (Sunday, 02 August 2015 06:45)

 

จงจำเอาไว้ "ผู้นำไม่มีคำว่าบังเอิญ"

 

Last Updated (Sunday, 02 August 2015 06:44)

 

มีผู้เข้าสอบจำนวน 55 คน

ขาดสอบ 1 คน

ผลสอบตามไฟล์ที่แนบด้านบน

 

ประกาศผลสอบ KC Family 59

คะแนนรวมจาก วิชาการ พละศึกษา การทำตามคำสั่ง และ สัมภาษณ์

ตัวจริงให้ทำการรายงานตัวพร้อมเริ่มเรียน(เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้าง 1 คืน) ในวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.58 (ผู้ใดไม่มามอบตัวในวันดังกล่าวต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ จะดำเนินการเรียกสำรองเข้าแทนทันที)

สำรอง จะมีการเรียกเข้าเรียนเมื่อมีคนสละสิทธิ์ โดยเรียงตามลำดับที่ประกาศ

 

ขอให้ทุกคนจงมีกำลังใจสู้ต่อไป ความพ่ายแพ้คือก้าวแรกแห่งความสำเร็จ(ถ้าไม่ยอมแพ้เสียก่อน)

 

Last Updated (Wednesday, 10 June 2015 10:29)